“Мэдээллийн технологи ба номын сан” сургалт өчигдөр эхэллээ

blog
442 Уншсан
Номын санчдад зориулсан “Мэдээллийн технологи ба номын сан” сэдэвт 14 хоногийн сургалт

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Соёл урлагийн газраас Монголын Номын Сангуудын Консорциумтай хамтран номын 
санчдад зориулсан “Мэдээллийн технологи ба номын сан” сэдэвт 14 хоногийн сургалтыг 2019 оны 
1-р сарын 8-22-ны өдрүүдэд зохион байгуулна. Сургалт нь онлайн болон танхим гэсэн 2 хэлбэрээр явагдана.
Дараах 4 сэдвийн хүрээнд явагдах юм байна.
1. Номын сан дахь мэдээллийн технологийн чиг хандлага
2. Интернет дэх мэдээллийн эрэлт
3. Цахим мэдээллийн бүрдүүлэлт, зохион байгуулалт, хадгалалт
4. Цахим мэдээллийн түгээлт

Эх сурвалж: http://culture.gov.mn/p/rm?id=450&fbclid=IwAR1B-5lK50vof_UWnGCGILh_CLYvEfwY9ZOEgWyF8h-6LT1dz-aCrOBZXw4

 
TOP