"Монгол Улсын Инновацийн 7 хоног-2019"

blog
382 Уншсан
ИННОВАЦИЙН 7 ХОНОГ
Монголын Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн хүрээнд инновацийн соёлыг төлөвшүүлж, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, инновацийн түншлэл, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор “Инновацийн 7 хоног-2019” арга хэмжээг 2019 оны 5 дугаар сарын 6-12-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулна.
 
Арга хэмжээг БСШУСЯ, Үндэсний хөгжлийн газар, Нийслэлийн шинжлэх ухаан,үйлдвэрлэл, инновацийн газар, Оюуны өмчийн газар, ШУТС, ШУА, ШУТИС, СУИС, ХААИС, БХИС, МУИС, АШУҮИС, МУБИС, МҮХАҮТ, Монголын залуу эрдэмтдийн холбоо ТББ, Монголын хамтын оффисын холбоо ТББ зэрэг байгууллагууд #ХАМТЫН_ИННОВАЦИ” уриан дор хамтран зохион байгуулна.
 
 
                    


                   

                  

Эх сурвалж: https://www.facebook.com/ministryofeducationculturescienceandsport/
TOP