СОЁЛ УРЛАГИЙН ТАЙЛБАР ТОЛЬ. VI. СОЁЛЫН ӨВ

blog
150 Уншсан
СОЁЛ УРЛАГИЙН ТАЙЛБАР ТОЛЬ. VI. СОЁЛЫН ӨВ

Энэхүү номд монголчуудын соёлын биет болон биет бус өв, өвлөн уламжлагч, соёлын өвийн талаарх хууль тогтоомж, ном бүтээл, соёлын өвийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллага, соёлын өвд хамаарах нэр томьёо зэрэг нийт 1390 толгой үг, 539 зураг багтаасан. Дэлхий даяар даяаршин буй эдүгээ цагт Монгол үндэстэн дангааршин үлдэх оршихуйн үндэс суурь нь хэдэн мянган жил үеэс үед өвлүүлэн уламжлуулж ирсэн соёлын өв юм. Тиймээс эл бүтээл монголчуудын мартсаныг сануулах, сэргээх, өвлүүлэн уламжлуулахад чухал үнэ цэнтэй бүтээл юм.

Төслийг захиалагч: БСШУСЯ
Төслийг гүйцэтгэсэн: СУИС, СУСХ, СС
Төслийг санхүүжүүлэгч: Монгол судлалын үндэсний зөвлөл
Ерөнхий редактор: Э.Сонинтогос
Төслийн удирдагч: Ч.Алтанцэцэг
Төслийн зөвлөх: Н.Уртнасан, Г.Энхбат, Б.Даваацэрэн
Хэл найруулгын редактор: Э.Сонинтогос, Я.Сумъяа
Хамтран ажилласан байгууллага: Соёлын өвийн үндэсний төв, ШУА-ийн Палеонтологийн хүрээлэн, Археологийн хүрээлэн, Монголын үндэсний номын сан
TOP