НОМЫН САНГИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР

blog
22 Уншсан
Номын сангийн нээлттэй өдөр 2022 оны 4-р сарын 25-29-ний өдрүүдэд дараах хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагдах тул багш, оюутан суралцагч та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу.
1. Номын хоног хэтрүүлсэн уншигчийг торгуулиас чөлөөлөх 5 хоног
2. “Хэрвээ би номын санч байсан бол” сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдаан
Эсээг хүлээн авах хаяг: suislibrary@gmail.com
3. Номын сангийн электрон каталог ашиглах сургалт, сурталчилгаа
4. “Номоо солилцъё” ном солилцох хөтөлбөр
IV/25, IV/27, IV/29
5. СУИС-иас эрхлэн хэвлүүлсэн номын үзэсгэлэн
TOP