ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГООС НОМ ХАЙХ?

Book Image

Монголын чөлөөт хэвлэлийн хөгжил төлөвшил

Зохиогч: Б.Галаарид

ISBN:

Танилцуулга :

Энэхүү  бүтээл нь чөлөөт хэвлэлийн үзэл баритмлал, Монголын чөлөөт хэвлэлийн үүсэл, түүний хөгжлийн үе шат, өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлуудыг задлан шинжилж, шийдвэрлэх арга замуудыг санал болгосон суурь судалгаааны бүтээл болно.
/Ред. Ж.Батбаатар .-УБ.: Цалиг ХГ.,2018.-235х./

Үнэ: 0₮

Санал болгох

Танд санал болгож буй номнуудаас

TOP