ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГООС НОМ ХАЙХ?

Book Image

Кино задлан уншихуй

Зохиогч: Хулан Б.

ISBN: 9789919215125

Танилцуулга :

Уг номонд кино найруулагч хүний зайлшгүй эзэмшсэн байх шаардлагатай онолын мэдэгдэхүүний ойлголтуудыг бүх үе шатаар нь нарийвчлан нэр томъёотой нь тайлбарласан болно.
 /Ерөн. ред. Э.Сонинтогос; Ред. О.Содномпил.-УБ:.Содпресс.,2018.-325х./

Үнэ: 0₮

Санал болгох

Танд санал болгож буй номнуудаас

TOP