ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГООС НОМ ХАЙХ?

Book Image

CDIO ажлын орчин бүрдүүлэх хосолсон болон идэвхитэй сургалт явуулах арга зүйн зөвлөмж

Зохиогч:

ISBN: 9789997861528

Танилцуулга :

/Хян. С.Уянга.-УБ.:Мөнхийн үсэг.,2017.-136х./

Үнэ: 0₮

Санал болгох

Танд санал болгож буй номнуудаас

TOP