ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГООС НОМ ХАЙХ?

Book Image

Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл - 2019

Зохиогч:

ISBN: 9789997874979

Танилцуулга :

Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл - 2019: Эрдэм шинжилгээ, онол практикийн хурлын эмхэтгэл
/Эмхт. Ж.Эрхэмтөгс, Д.Мандах, Ш.Оюундэлгэрэх.-УБ.,2019.-152х./

Үнэ: 0₮

Санал болгох

Танд санал болгож буй номнуудаас

TOP