ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГООС НОМ ХАЙХ?

Book Image

Монгол бүжиг

Зохиогч: Д.Нанжид

ISBN: 978-99978-961-1-7

Танилцуулга :

Монгол бүжиг. Сургалт, судалгаа, дэг зохиомж
Эмхтгэсэн: Ш.Эрдэнэцэцэг, Ж.Эрдэнэхорлоо, Д.Мэндбаяр
Хэвлэлийн газар: Жиком пресс
Хэвлэгдсэн он: 2017
Хуудасны тоо: 480
ISBN: 978-99978-961-1-7

Үнэ: 40,000₮

Санал болгох

Танд санал болгож буй номнуудаас

TOP