ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГООС НОМ ХАЙХ?

Book Image

Хуурын татлага- Монголын хөгжимт соёлын феномен болох нь

Зохиогч: Д.Энхцэцэг

ISBN:

Танилцуулга :

Энэхүү бүтээлд Монголчуудын олон зуунаар уламжилсан хуурын гарал үүсэл, төрөл зүйл, хийц хэлбэр, хуурдах дэг сургууль, угсаатны онцлог, газарзүйн тархалт, урын сангийн бүрдэл зэргийг хөгжмийн онол-түүхийн судалгааны өнөөгийн ололт туршлагад тулгуурлан шинээр томъёолон цэгцэлсэн болно.
/Ред. Н.Жанцанноров.- УБ.: Бэмби сан ХГ.,2018.-136х./

Үнэ: 0₮

Санал болгох

Танд санал болгож буй номнуудаас

TOP