ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГООС НОМ ХАЙХ?

Book Image

Монголын орчин үеийн дүрслэх урлагийн эх сурвалж, баримт бичгүүд

Зохиогч: Ц.Уранчимэг

ISBN:

Танилцуулга :

Өнөөгийн орчин цагт Монголын дүрслэх урлагйин хөгжлийг улам эрчимтэй судлах нь нэн шаардлагатай байгаа тул энд цуглуулсан эх сурвалж баримтууд зураач нартай хийсэн ярилцлагууд нь Монголын контэмпорари урлагийн түүхэн хөгжлийг ойлгон дүгнэхэд нэн чухал юм.
/Эмх. Ц. Уранчимэг., Ред. Г.Оюунгэрэл.-УБ.:Би си ай ХХК.,2018.-182х./

Үнэ: 0₮

Санал болгох

Танд санал болгож буй номнуудаас

TOP