ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГООС НОМ ХАЙХ?

Book Image

Мэргэжлийн борлуулагчийн амжилтын нууц жор

Зохиогч: Карнеги Д.

ISBN: 9789996234422

Танилцуулга :

Борлуулалтаа хэрхэн сайжруулах, мөн борлуулалтын үеийн саад бэрхшээлээс хэрхэн зайлсхийх талаар суралцах боломжтой.
/ Орч. С.Мөнхбаяр; Хян. Э.Даваацэрэн, Б.Энхболд.-УБ.:Карьер Эйд ХХК.,2017.-271х./

Үнэ: 0₮

Санал болгох

Танд санал болгож буй номнуудаас

TOP