ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГООС НОМ ХАЙХ?

Book Image

Хоолны газрын үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны менежмент

Зохиогч: Амарбаясгалан Д.

ISBN: 9789996262418

Танилцуулга :

Уг сурах бичиг нь хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний мэргэжлээр суралцаж буй оюутан, болон энэ чиглэлээр мэргэжил олгох, давтан сургах, дээшлүүлэх сургалтанд ашиглахад зориулагдсан.
/Хян. С.Алтанцоож.-УБ.: Алмаз пресс.,2016.-272х./

Үнэ: 0₮

Санал болгох

Танд санал болгож буй номнуудаас

TOP