ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГООС НОМ ХАЙХ?

Book Image

Эрсдэл болон даатгалын тухай үндсэн ойлголтууд

Зохиогч: Бүрэнжаргал О.

ISBN: 9789997345653

Танилцуулга :

/ Ред. Ц.Золзаяа.-УБ.:Ном хур ХХК.,2016.-128х./

Үнэ: 0₮

Санал болгох

Танд санал болгож буй номнуудаас

TOP