ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГООС НОМ ХАЙХ?

Book Image

Системийн шинжилгээ ба зохиомж

Зохиогч: Уянга С.

ISBN: 978-99929-4-449-8

Танилцуулга :

Зориулалт: Сурах бичиг
/Ред. Б.Нэргүй.-УБ.: Соёмбо.,2013.-322х./

Үнэ: 0₮

Санал болгох

Танд санал болгож буй номнуудаас

TOP