ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГООС НОМ ХАЙХ?

Book Image

Шийдвэр гаргалтын тоон шинжилгээний аргууд

Зохиогч:

ISBN: 9789997398383

Танилцуулга :

 /Ред. Н.Чинзориг, Л.Наранхүү, Б.Баасансүх.-УБ.: Соёмбо принтинг.,2016.-685х./

Үнэ: 0₮

Санал болгох

Танд санал болгож буй номнуудаас

TOP