ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГООС НОМ ХАЙХ?

Book Image

Ашгийн бус байгууллагын стратеги төлөвлөлт

Зохиогч: Бат-Орших Э.

ISBN: 9781983885457

Танилцуулга :

Ашгийн бус байгууллагын стратеги төлөвлөлт: Онол практик хосолсон гарын авлага
/Хян. М.Гүлдаурен, Э.Туул.-УБ.,2018.-61х./

Үнэ: 0₮

Санал болгох

Танд санал болгож буй номнуудаас

TOP