ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГООС НОМ ХАЙХ?

Book Image

Хөтөлбөрийн төлөвлөлт, үнэлгээ

Зохиогч: Эрдэнэчимэг Ч.

ISBN: 9789997393975

Танилцуулга :

 /Ред. Н.Наранчимэг.-УБ.: Арилдал ХХК.,2015.-163х./

Үнэ: 0₮

Санал болгох

Танд санал болгож буй номнуудаас

TOP