ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГООС НОМ ХАЙХ?

​СОЁЛ УРЛАГИЙН ТАЙЛБАР ТОЛЬ. VI. СОЁЛЫН ӨВ

​СОЁЛ УРЛАГИЙН ТАЙЛБАР ТОЛЬ. VI. СОЁЛЫН ӨВ

  • Зохиогч:
СОЁЛ УРЛАГИЙН ТАЙЛБАР ТОЛЬ. VI. СОЁЛЫН ӨВ

Энэхүү номд монголчуудын соёлын биет болон биет бус өв, өвлөн уламжлагч, соёлын өвийн талаарх хууль тогтоомж, ном бүтээл, соёлын өвийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллага, соёлын өвд хамаарах нэр томьёо зэрэг нийт 1390 толгой үг, 539 зураг багтаасан. Дэлхий даяар даяаршин буй эдүгээ цагт Монгол үндэстэн дангааршин үлдэх оршихуйн үндэс суурь нь хэдэн мянган жил үеэс үед өвлүүлэн уламжлуулж ирсэн соёлын өв юм. Тиймээс эл бүтээл монголчуудын мартсаныг сануулах, сэргээх, өвлүүлэн уламжлуулахад чухал үнэ цэнтэй бүтээл юм.

Төслийг захиалагч: БСШУСЯ
Төслийг гүйцэтгэсэн: СУИС, СУСХ, СС
Төслийг санхүүжүүлэгч: Монгол судлалын үндэсний зөвлөл
Ерөнхий редактор: Э.Сонинтогос
Төслийн удирдагч: Ч.Алтанцэцэг
Төслийн зөвлөх: Н.Уртнасан, Г.Энхбат, Б.Даваацэрэн
Хэл найруулгын редактор: Э.Сонинтогос, Я.Сумъяа
Хамтран ажилласан байгууллага: Соёлын өвийн үндэсний төв, ШУА-ийн Палеонтологийн хүрээлэн, Археологийн хүрээлэн, Монголын үндэсний номын сан
Монголын соёл, урлаг судлал

Монголын соёл, урлаг судлал

  • Зохиогч:
Боть: 27
Редакцын зөвлөлийн дарга: Э.Сонинтогос
Дугаарыг эрхэлсэн: Д.Наранцэцэг
Хэвлэлийн газар: Мөнхийн үсэг
Хэвлэгдсэн он: 2018
Шинжлэх ухааны танин мэдэхүйн логик, судалгааны ажлын арга зүй

Шинжлэх ухааны танин мэдэхүйн логик, судалгааны ажлын арга зүй

  • Зохиогч: Г.Чулуунбаатар
Редактор: Г.Сүхбат, Д.Мандах, Ц.Цэцэнбилэг
Хэвлэлийн газар: Мөрөөдлийн гурвалжин
Хэвлэгдсэн он: 2017
Хуудасны тоо: 240
ISBN: 978-99978-0-502-7
Урлаг судлалын боловсролын гарын авлага

Урлаг судлалын боловсролын гарын авлага

  • Зохиогч:
Орчуулагч: Б.Баяраа, Д.Цэдэвсүрэн
Редактор: Д.Даваасүрэн, Э.Сонинтогос, Д.Цэдэвсүрэн
Хэвлэлийн газар: Сэлэнгэпресс
Хэвлэгдсэн он: 2016
Хуудасны тоо: 370
 
Хөх дарх

Хөх дарх

  • Зохиогч: Д.Энхдаваа
Редактор: Ч.Болдбаатар
Хэвлэлийн газар: Admon
Хэвлэгдсэн он: 2016
Хуудасны тоо: 222
ISBN: 978-99973-68-43-0
TOP