ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГООС НОМ ХАЙХ?

Дуулим хорвоод дуулах гэж төрсөн минь

Дуулим хорвоод дуулах гэж төрсөн минь

  • Зохиогч: Н.Норовбанзад
Редактор: Я.Сумъяа
Хэвлэлийн газар: Сэлэнгэпресс
Хэвлэгдсэн он: 2016
Хуудасны тоо: 216
ISBN: 978-99962-64-66-5
Монгол бүжиг

Монгол бүжиг

  • Зохиогч: Д.Нанжид
Монгол бүжиг. Сургалт, судалгаа, дэг зохиомж
Эмхтгэсэн: Ш.Эрдэнэцэцэг, Ж.Эрдэнэхорлоо, Д.Мэндбаяр
Хэвлэлийн газар: Жиком пресс
Хэвлэгдсэн он: 2017
Хуудасны тоо: 480
ISBN: 978-99978-961-1-7
Монголын дуурийн ханхүү

Монголын дуурийн ханхүү

  • Зохиогч:
Эмхтгэсэн: Х.Ариунаа, В.Бүрэнжаргал, Г.Ганцэцэг
Редактор: Э.Сонинтогос
Хэвлэлийн газар: Мөнхийн үсэг
Хэвлэгдсэн он: 2017
Хуудасны тоо: 264
ISBN: 978-99978-864-4-6
Уртын дууны хатан хаан

Уртын дууны хатан хаан

  • Зохиогч: Б.Дэлгэрмаа
Редактор: А.Лхагва, Я.Сумъяа, Э.Содонтогос
Орчуулагч: Э.Содонтогос, С.Бэлгүдэй
Хэвлэлийн газар: Сэлэнгэпресс
Хэвлэгдсэн он: 2016
Хуудасны тоо: 291
ISBN 978-99962-64-69-6
Соёл урлагийн тайлбар толь – III

Соёл урлагийн тайлбар толь – III

  • Зохиогч:
Агуулга: Музей
Редактор: Э.Сонинтогос, Д.Даваасүрэн
Хэвлэлийн газар: Сэлэнгэпресс
Хуудасны тоо: 478
ISBN: 978-99978-961-3-1
TOP