Уншигчийн карт нээлгэх


Соёл урлагийн их сургуулийн номын сангийн уншигч болоход дараах бичиг баримтыг авчирна. Үүнд:

Багш
 1. Өөрийн иргэний үнэмлэх
 2. Багшийн үнэмлэх / хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байх/
 3. Үнэ төлбөргүй
Оюутан: Монгол
 1. Өөрийн иргэний үнэмлэх
 2. Оюутны үнэмлэх / хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байх/
 3. Үнэ төлбөргүй
Оюутан: Гадаад
 1. Оршин суугчийн үнэмлэх
 2. Оюутны үнэмлэх / хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байх/
 3. Үнэ төлбөргүй
Доктор, Магистр
 1. Өөрийн иргэний үнэмлэх
 2. Доктор, магистрын үнэмлэх / хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байх/
 3. Үнэ төлбөргүй
Сурагч
 1. Сурагчийн үнэмлэх
 2. Төрсөний гэрчилгээ, Иргэний үнэмлэх
 3. Үнэ төлбөргүй
 ЖИЧ: Номын санд карт нээлгэхдээ
 1. СУИС-ийн төв номын санд - ТУС, ХУС, ДДУС, БУС
 2. Соёлын сургуулийн номын санд Соёлын сургууль, Бадмаараг ахлах сургууль
 3. РТМУС-ийн номын санд багш оюутан, доктор, магиструуд уншигчийн карт нээлгэнэ.
Уншигч таны аль нэг бичиг баримт дутуу байвал номын санд карт нээлгэх эрх үүсэхгүйг анхаарна уу.
TOP