Шилдэг уншигч шалгаруулах

Зорилго
 • Оюутны сурах идэвхийг нэмэгдүүлэх
 • Оюутнуудад үлгэр дууриалал болгох
 • Ном хэвлэлтэй нөхөрлүүлэх
Шалгаруулалтанд тавигдах шаардлага
 1. СУИС-ын номын сангийн дүрэм журмыг чанд мөрддөг байх
 2.  Дээд боловсролын агуулгын стандартын түвшинд уншвал зохих ном, гарын авлагыг заавал уншиж товч тэмдэглэл хөтөлсөн байх
 3. Сургуулийн болон нийтийн номын сангийн байнгын уншигч болсон байх
 4. Ном сурах бичгийг ариг гамтай ашигладаг байх
 5. Өдөр тутмын болон мэргэжлийн холбогдолтой тогтмол хэвлэлийн ашиглалт
 6. Бусад оюутнуудад үлгэр дууриалал үзүүлдэг байх
 7. Уншсан номын тэмдэглэлийг тогтмол хөтөлдөг байх
 8. Соёлч боловсон үйлчлүүлдэг байх
 9. Номын сангаас зохиогдож байгаа соёл олон түмний ажилд идвэхтэй оролцдог байх
 10. Өөрийн эзэмшиж буй мэргэжилдээ сонирхолтой, сурлагын ахиц гаргасан байх
Электрон каталоги болон цахим ном, гадаад хэл дээрх мэдээллийн санг ашигладаг байх
TOP