Номын санчаас асуу?

 • СУИС-ийн үнэмлэх /оюутан, магистр, доктор, багш, ажилтан/, иргэний үнэмлэхээр бүртгүүлж үйлчилгээ авна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг веб хуудасны “УНШИГЧИЙН КАРТ НЭЭЛГЭХ ЗААВАР” хэсгээс авна уу.
 • 3 номыг 2 хоногийн хугацаатай гэрээр авна. Номын сангийн фондонд 3-аас дээш хувьтай номыг гэрээр олгоно. Номын сангийн веб хуудасны “ҮЙЛЧИЛГЭЭ цэснээс дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.
 • Номын тоо гүйцээгүй бол авч болно. Нэг удаа авах номын тоо 3ш болно.
 • Гэрээр олгосон номын хугацааг 1-3 хоногоор сунгаж үйлчилдэг.
 • Болно. Тухайн сургуулийн номын сандаа картаа нээлгэсэн байх ёстой.
 • Веб хуудасны Уншигчийн булан цэсний каталог ашиглах заавар хэсгээс үзэх. Мөн номын санч нараас зөвлөгөө тусламж авах боломжтой.
 • Номын сангийн электрон каталогийн хаяг: http://catalog.msuac.edu.mn
 • Номын сан нь ном хэвлэлийг нөхөн төлүүлэхдээ  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 415 дугаар тушаалын дөрөвдүгээр хавсралтаар батлагдсан  “Алдагдсан буюу гэмтээгдсэн ном, хэвлэлийг төлүүлэх журам”-ыг баримтална.
 • Суух боломжтой.
  • Гадны уншигчдад номын сангийн уншигчийн үнэмлэх нээх үү?
 • Уншигчийн үнэмлэх нээхгүй. Төлбөрт үйлчилгээг санал болгодог. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг веб хуудасны үйлчилгээ цэснээс үзнэ үү.
  • Гадны уншигчдад ном болон судалгааны ажлыг гэрээр олгох уу?
 • Гадны уншигчдад гэрээр ном олгохгүй, зөвхөн уншлагын танхимаар сууж унших боломжтой.
  • Гадны уншигч уншлагын танхимаас хоёроос дээш ном захиалан ашиглаж болох уу?
 • Болно.
TOP