Номын сангийн эрхэм зорилго

Монголчуудын уламжлалт соёл урлагийн үнэт зүйл, өв уламжлал бүхий сан хөмрөг бүрдүүлсэн, орчин үеийн дэвшилтэт ололтыг нэвтрүүлсэн,
сургалт, уран бүтээл, эрдэм шинжилгээний номын сан болох.
TOP