ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГООС НОМ ХАЙХ?

 • ​Угсаа хэл шинжлэл, сурвалж бичиг, бөө мөргөлийн үг хэллэгийн судлал:эрдэм шинжилгээний өгүүллийн чуулган.

  ​Угсаа хэл шинжлэл, сурвалж бичиг, бөө мөргөлийн үг хэллэгийн судлал:эрдэм шинжилгээний өгүүллийн чуулган.

  Зохиогч: Г.Гантогтох

  ​Угсаа хэл шинжлэл, сурвалж бичиг, бөө мөргөлийн үг хэллэгийн судлал:эрдэм шинжилгээний өгүүллийн чуулган.

  • Зохиогч: Г.Гантогтох
  Угсаа хэл шинжлэл, сурвалж бичиг, бөө мөргөлийн үг хэллэгийн судлал:эрдэм шинжилгээний өгүүллийн чуулган.
  /УБ.,2018.-416х. /
 • Монголын түүх эрт эдүгээ:эрдэм шинжилгээний өгүүллийн чуулган I

  Монголын түүх эрт эдүгээ:эрдэм шинжилгээний өгүүллийн чуулган I

  Зохиогч: Ж.Болдбаатар

  Монголын түүх эрт эдүгээ:эрдэм шинжилгээний өгүүллийн чуулган I

  • Зохиогч: Ж.Болдбаатар
  Монголын түүх эрт эдүгээ:эрдэм шинжилгээний өгүүллийн чуулган I.
  /УБ.,2018.-495х/
 • Нэгэн сэдэвт зохиол, гарын авлага, товхимол

  Нэгэн сэдэвт зохиол, гарын авлага, товхимол

  Зохиогч: Д.Наваан

  Нэгэн сэдэвт зохиол, гарын авлага, товхимол

  • Зохиогч: Д.Наваан
  Бүтээл туурвилын эмхэтгэл I.
  /УБ.,2018.-369х./
 • Ховд аймагт явуудсан археологийн судалгаа

  Ховд аймагт явуудсан археологийн судалгаа

  Зохиогч: Д.Наваан

  Ховд аймагт явуудсан археологийн судалгаа

  • Зохиогч: Д.Наваан
  Бүтээл туурвилын эмхэтгэл III
  /УБ.,2018.-271х./
 • Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, нийтлэл, дурсамж

  Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, нийтлэл, дурсамж

  Зохиогч: Д.Наваан

  Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, нийтлэл, дурсамж

  • Зохиогч: Д.Наваан
  Бүтээл туурвилын эмхэтгэл II.
  /УБ.,2018.-291х./
 • Монголын түүхэн хүн судлал

  Монголын түүхэн хүн судлал

  Зохиогч: Ж.Болдбаатар

  Монголын түүхэн хүн судлал

  • Зохиогч: Ж.Болдбаатар
  Эрдэм  шинжилгээний өгүүллийн чуулган II.
  /УБ.,2018.-456х./
 • Монголын улс төр, шашин, соёлын түүхийн судалгаа

  Монголын улс төр, шашин, соёлын түүхийн судалгаа

  Зохиогч: Ж.Болдбаатар

  Монголын улс төр, шашин, соёлын түүхийн судалгаа

  • Зохиогч: Ж.Болдбаатар
  Эрдэм  шинжилгээний өгүүллийн чуулган.
  /УБ.,2018.-464х./
 • Монгол хэл, аялгуу үсэг бичгийн судлал

  Монгол хэл, аялгуу үсэг бичгийн судлал

  Зохиогч: Г.Гантогтох

  Монгол хэл, аялгуу үсэг бичгийн судлал

  • Зохиогч: Г.Гантогтох
  Эрдэм шинжилгээний өгүүллийн чуулган.
  /УБ.,2018.-366х./
 • Монгол хэлний үгийн гарлын тайлбар толь

  Монгол хэлний үгийн гарлын тайлбар толь

  Зохиогч: Д.Төмөртогоо

  Монгол хэлний үгийн гарлын тайлбар толь

  • Зохиогч: Д.Төмөртогоо
  Эрдэм шинжилгээний  хэрэглэгдэхүүн I.
  /-УБ.:Адмон принт ХХК.,2018.-446х./
TOP