ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГООС НОМ ХАЙХ?

 • Уран бүтээлчид амьдрал, бүтээл

  Уран бүтээлчид амьдрал, бүтээл

  Зохиогч:

  Уран бүтээлчид амьдрал, бүтээл

  • Зохиогч:
  Уран бүтээлчид амьдрал, бүтээл: 1500 оноос өмнөх үе
  /Орч. Т.Ариунсанаа; Ред. Д.Баярхүү ба бус.-УБ.: Nepko.,2019.-360х./
 • Дэлхийн түүхэн товчоон

  Дэлхийн түүхэн товчоон

  Зохиогч:

  Дэлхийн түүхэн товчоон

  • Зохиогч:
  Дэлхийн түүхэн товчоон: Арслан заанаас дэлхийн дайн хүртэл
  /Орч. Д.Хүрэлхүү, Т.Ариунсанаа; Ред. Д.Хүрэлхүү.-УБ.:Nepko.,2019.-320х./
 • Дэлхийн түүхийг өөрчилсөн тулалдаанууд

  Дэлхийн түүхийг өөрчилсөн тулалдаанууд

  Зохиогч:

  Дэлхийн түүхийг өөрчилсөн тулалдаанууд

  • Зохиогч:
  /Орч. Д.Хүрэлхүү; Ред. Б.Гэрлээ.-УБ.:Nepko.,2019.-256х./
 • Улс төрийн философи

  Улс төрийн философи

  Зохиогч: Жонатан Волф

  Улс төрийн философи

  • Зохиогч: Жонатан Волф
  /Орч. Б.Батчулуун; Ред. Х.Дондог:-УБ.:Nepko.,2019.-234х./
   
 • Вирусийн ертөнц

  Вирусийн ертөнц

  Зохиогч: Карл Циммэр

  Вирусийн ертөнц

  • Зохиогч: Карл Циммэр
  Карл Циммэрийн бичсэн вирусийн ертөнц хэмээх ном нь анх 2011 онд хэвлэгдснээс ч хойш вирусууд хүмүүсийг гайхшруулсаар иржээ. Гайхалтай олон төрөл зүйлд хуваагддаг вирусуудыг хүн төрөлхтний тусын тулд ашиглах шинэ шинэ аргыг ч эрдэмтэд энэ хооронд нээсэн байна.
  /Орч. Э.Пүрэвдаваа; Ред. Р.Туул, В.Уянга.-УБ.:Nepko.,2019.-165х./
 • Сайхан амьдрах урлаг

  Сайхан амьдрах урлаг

  Зохиогч: Ролф Добэлли

  Сайхан амьдрах урлаг

  • Зохиогч: Ролф Добэлли
  /Орч. Т.Ариунсанаа; Техн.ред. Б.Болдбаатар, В.Уянга.-УБ.:Nepko.,2019.-253х./
 • Хорлолын хаан Хорт хавдартай тэмцсэн түүх

  Хорлолын хаан Хорт хавдартай тэмцсэн түүх

  Зохиогч: Мүхэржи Сиддарта

  Хорлолын хаан Хорт хавдартай тэмцсэн түүх

  • Зохиогч: Мүхэржи Сиддарта
  /Орч. Б.Гэрлээ; Ред. Б.Нэргүй.-УБ.:Nepko.,2019.-450х./
 • Зурагт толь

  Зурагт толь

  Зохиогч:

  Зурагт толь

  • Зохиогч:
  Толийн үндэс нь QA International компанийн бүтээсэн The Mini Visual Dictionary бөгөөд энэхүү номонд 5000 гаруй өнгөт зурган дээр 13,500 гаруй үгийг монгол, англи хэлээр болон уйгаржин бичгээр бичжээ. Энэхүү толь ашиглагч тухайн зүйлийнхээ зураг дүрсийг үзэн таньж, монгол, англи болоод уйгаржин бичгээр нэршлийг нь тогтоох давхар ач холбогдолтой юм.
  /Ред. Баабар.-УБ.: Nepko.,2019.-624х./
 • Монгол маркийг судлахуй

  Монгол маркийг судлахуй

  Зохиогч: Дашжав Д.

  Монгол маркийг судлахуй

  • Зохиогч: Дашжав Д.
  /Эх бэлтгэ. П.Номинцэцэг.-УБ.: Соёмбо принтинг.,2019.-560х./
TOP