ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГООС НОМ ХАЙХ?

 • Шийдвэр гаргалтын тоон шинжилгээний аргууд

  Шийдвэр гаргалтын тоон шинжилгээний аргууд

  Зохиогч:

  Шийдвэр гаргалтын тоон шинжилгээний аргууд

  • Зохиогч:
   /Ред. Н.Чинзориг, Л.Наранхүү, Б.Баасансүх.-УБ.: Соёмбо принтинг.,2016.-685х./
 • Байгууллагын нийгмийн хариуцлага

  Байгууллагын нийгмийн хариуцлага

  Зохиогч: Шуурав Я.

  Байгууллагын нийгмийн хариуцлага

  • Зохиогч: Шуурав Я.
  Байгууллагын нийгмийн хариуцлага: Зарчим, хүрээ, зорилтууд
  /УБ.:Номтпресс.,2012.-112х./
 • Холболтын газарзүй

  Холболтын газарзүй

  Зохиогч: Ханна П.

  Холболтын газарзүй

  • Зохиогч: Ханна П.
  Холболтын газарзүй: Дэлхийн соёл иргэншлийн ирээдүйг зураглахуй
  /Орч. Д.Үнэнбат, М.Отгонжаргал.-УБ.: Монсудар.,2018.-427х./
 • Системийн шаардлагын шинжилгээ

  Системийн шаардлагын шинжилгээ

  Зохиогч: Уянга С.

  Системийн шаардлагын шинжилгээ

  • Зохиогч: Уянга С.
   /Хян. П.Оюунбилэг.-УБ.:Битпресс.,2016.-264х./
 • Системийн шинжилгээ ба зохиомж

  Системийн шинжилгээ ба зохиомж

  Зохиогч: Уянга С.

  Системийн шинжилгээ ба зохиомж

  • Зохиогч: Уянга С.
  Зориулалт: Сурах бичиг
  /Ред. Б.Нэргүй.-УБ.: Соёмбо.,2013.-322х./
 • Үйлчилгээний ажилтны англи хэл

  Үйлчилгээний ажилтны англи хэл

  Зохиогч:

  Үйлчилгээний ажилтны англи хэл

  • Зохиогч:
  /Орч. Э.Одмаа; Хян. Б.Энэбиш.-УБ.,2005.-302х./
 • Судалгааны арга зүйд өөрөө сурах бичиг

  Судалгааны арга зүйд өөрөө сурах бичиг

  Зохиогч: Жаргал Г.

  Судалгааны арга зүйд өөрөө сурах бичиг

  • Зохиогч: Жаргал Г.
   /Ред. Сэлэнгэ Н..-УБ.:Арилдал.,2018.-180х./
 • Эрсдэл болон даатгалын тухай үндсэн ойлголтууд

  Эрсдэл болон даатгалын тухай үндсэн ойлголтууд

  Зохиогч: Бүрэнжаргал О.

  Эрсдэл болон даатгалын тухай үндсэн ойлголтууд

  • Зохиогч: Бүрэнжаргал О.
  / Ред. Ц.Золзаяа.-УБ.:Ном хур ХХК.,2016.-128х./
 • Ажлын дизайн

  Ажлын дизайн

  Зохиогч: Оргилон Д.

  Ажлын дизайн

  • Зохиогч: Оргилон Д.
  Ажлын дизайн: онол ба хэрэглээ
  /Ред. Х.Пүрэвдагва.-УБ.: ШУТИС-ийн хэвлэлийн газар.,2017.-146х./
TOP