ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГООС НОМ ХАЙХ?

 • Санхүүгийн тайлагнал

  Санхүүгийн тайлагнал

  Зохиогч: Гантулга Г.

  Санхүүгийн тайлагнал

  • Зохиогч: Гантулга Г.
  Зориулалт: СТОУС-д нийцүүлсэн
  / Ред. Ж.Өлзийбаяр.-УБ.:Жиком пресс.,2017.-248х./
 • Ажлын дүрэм

  Ажлын дүрэм

  Зохиогч: Бок Л.

  Ажлын дүрэм

  • Зохиогч: Бок Л.
   Ажлын дүрэм: Таны амьдрал, ажлын арга барилыг эрс өөрчлөх Гүүглийн дотоод туршлагууд
  /Орч. П.Саруул; Ред. Д.Гэрэлмаа.-УБ.:Мөнхийн үсэг.,2018.-421х./
 • Өөрөө төсөл боловсруулъя

  Өөрөө төсөл боловсруулъя

  Зохиогч: Батцэцэг Д.

  Өөрөө төсөл боловсруулъя

  • Зохиогч: Батцэцэг Д.
  Зориулалт: гарын авлага
  /УБ.:Нью Индиго ХХК.,2018.-134х./
   
 • Leadership mastery

  Leadership mastery

  Зохиогч: Карнеги Д.

  Leadership mastery

  • Зохиогч: Карнеги Д.
   Leadership mastery: Өөрийн болоод бусдын хүчийг төгөлдөршилд чиглүүлэх нь
  /Орч. Б.Төртүвшин; Хян. Э.Чинзориг; Ред. Б.Оюунчимэг, Б.Энхболд, Г.Ашиг.-УБ.:Карьер Эйд ХХК.,2017.-270х./
 • Хоолны газрын үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны менежмент

  Хоолны газрын үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны менежмент

  Зохиогч: Амарбаясгалан Д.

  Хоолны газрын үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны менежмент

  • Зохиогч: Амарбаясгалан Д.
  Уг сурах бичиг нь хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний мэргэжлээр суралцаж буй оюутан, болон энэ чиглэлээр мэргэжил олгох, давтан сургах, дээшлүүлэх сургалтанд ашиглахад зориулагдсан.
  /Хян. С.Алтанцоож.-УБ.: Алмаз пресс.,2016.-272х./
 • Мэргэжлийн борлуулагчийн амжилтын нууц жор

  Мэргэжлийн борлуулагчийн амжилтын нууц жор

  Зохиогч: Карнеги Д.

  Мэргэжлийн борлуулагчийн амжилтын нууц жор

  • Зохиогч: Карнеги Д.
  Борлуулалтаа хэрхэн сайжруулах, мөн борлуулалтын үеийн саад бэрхшээлээс хэрхэн зайлсхийх талаар суралцах боломжтой.
  / Орч. С.Мөнхбаяр; Хян. Э.Даваацэрэн, Б.Энхболд.-УБ.:Карьер Эйд ХХК.,2017.-271х./
 • Within high fences

  Within high fences

  Зохиогч: Hancock Penny

  Within high fences

  • Зохиогч: Hancock Penny
  Level: 2
  Зориулалт: Англи хэл сурах сонирхолтой хүмүүст зориулсан хялбаршуулсан зохиол
  Хэвлэлийн газар: Cambridge university press
  Хэвлэгдсэн он: 2012
  Хуудасны тоо: 48+1CD
 • Twelve years a slave

  Twelve years a slave

  Зохиогч: Northup Solomon

  Twelve years a slave

  • Зохиогч: Northup Solomon
  Level: 2
  Зориулалт: Англи хэл сурах сонирхолтой хүмүүст зориулсан хялбаршуулсан зохиол
  Хэвлэлийн газар:  Oxford university press
  Хэвлэгдсэн он: 2018
  Хуудасны тоо: 66+audio
 • Tristan and Isolde

  Tristan and Isolde

  Зохиогч: Bowler Bill

  Tristan and Isolde

  • Зохиогч: Bowler Bill
  Level: starter
  Зориулалт: Англи хэл сурах сонирхолтой хүмүүст зориулсан хялбаршуулсан зохиол
  Хэвлэлийн газар: Oxford university press
  Хэвлэгдсэн он: 2016
  Хуудасны тоо: 50+multirom
TOP