ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГООС НОМ ХАЙХ?

 • Монголын соёл, урлаг судлал XXIX

  Монголын соёл, урлаг судлал XXIX

  Зохиогч:

  Монголын соёл, урлаг судлал XXIX

  • Зохиогч:
  Боть: 29
  Редакцын зөвлөлийн дарга: Э.Сонинтогос
  Дугаарыг эрхэлсэн: О.Алтанзаяа
  Хэвлэлийн газар: Линограф
  Хэвлэгдсэн он: 2018
  Хуудасны тоо: 370
  ISSN: 2310-9114
 • Монголын соёл, урлаг судлал XXVIII

  Монголын соёл, урлаг судлал XXVIII

  Зохиогч:

  Монголын соёл, урлаг судлал XXVIII

  • Зохиогч:
  Боть: 28
  Редакцын зөвлөлийн дарга: Э.Сонинтогос
  Дугаарыг эрхэлсэн: Э.Дүүриймаа, М.Золзаяа, Д.Наранцэцэг, С.Энхнаран, Д.Энхцэцэг
  Хэвлэлийн газар: Линограф
  Хэвлэгдсэн он: 2018
  Хуудасны тоо: 580
  ISSN: 2310-9114
 • Чимээгүй лугших бүтээлч судас

  Чимээгүй лугших бүтээлч судас

  Зохиогч: Болормаа Л.

  Чимээгүй лугших бүтээлч судас

  • Зохиогч: Болормаа Л.
  Чимээгүй лугших бүтээлч судас: Улс төрчийн намтар, баримтуудын цомог
  /Ред. З.Боргилмаа.-УБ.:Мөнхийн үсэг.,2016.-352х./
 • Бүжгийн түүх

  Бүжгийн түүх

  Зохиогч: Туул Т.

  Бүжгийн түүх

  • Зохиогч: Туул Т.
  /Хян. Э.Тэмүүлэн.-УБ.:Жиком пресс.,2019.-276х./
 • Өртгийн удирдлага бүртгэл хяналт

  Өртгийн удирдлага бүртгэл хяналт

  Зохиогч: Ариунболд Ж.

  Өртгийн удирдлага бүртгэл хяналт

  • Зохиогч: Ариунболд Ж.
  /Хян. Т.Жааваа.-УБ.:Алирс дизайн.,2019.-1019х./
 • CDIO санаачилгын материал

  CDIO санаачилгын материал

  Зохиогч:

  CDIO санаачилгын материал

  • Зохиогч:
  CDIO санаачилгын материал : 2013-2017 оны Олон улсын хурлын эмхэтгэлийн түүвэр
  /Ред. Т.Амаржаргалан, Д.Ариунболор.-УБ.:Содпресс.,2019.-876х./
 • CDIO ажлын орчин бүрдүүлэх хосолсон болон идэвхитэй сургалт явуулах арга зүйн зөвлөмж

  CDIO ажлын орчин бүрдүүлэх хосолсон болон идэвхитэй сургалт явуулах арга зүйн зөвлөмж

  Зохиогч:

  CDIO ажлын орчин бүрдүүлэх хосолсон болон идэвхитэй сургалт явуулах арга зүйн зөвлөмж

  • Зохиогч:
  /Хян. С.Уянга.-УБ.:Мөнхийн үсэг.,2017.-136х./
 • Сургалтын явцын үнэлгээг шинэчлэх, сургалтын хөтөлбөрт нэгдсэн үнэлгээ хийх арга зүйн зөвлөмж

  Сургалтын явцын үнэлгээг шинэчлэх, сургалтын хөтөлбөрт нэгдсэн үнэлгээ хийх арга зүйн зөвлөмж

  Зохиогч:

  Сургалтын явцын үнэлгээг шинэчлэх, сургалтын хөтөлбөрт нэгдсэн үнэлгээ хийх арга зүйн зөвлөмж

  • Зохиогч:
  /Хян. Н.Галиймаа, С.Уянга.-УБ.:Мөнхийн үсэг.,2017.-128х./
 • Багш нарын хувь хүний болон багшлахуйн чадварыг дээшлүүүлэх арга зүйн зөвлөмж

  Багш нарын хувь хүний болон багшлахуйн чадварыг дээшлүүүлэх арга зүйн зөвлөмж

  Зохиогч:

  Багш нарын хувь хүний болон багшлахуйн чадварыг дээшлүүүлэх арга зүйн зөвлөмж

  • Зохиогч:
  Арга зүйн зөвлөмж боловсруулсан: Д.Энхтуяа, М.Баяр
  Арга зүйн зөвлөгөө өгсөн: Т.Амаржаргалан, Б.Очирбат, Х.Энхжаргал
  Хэвлэлийн газар: Мөнхийн үсэг
  Хэвлэгдсэн он: 2017
  Хуудасны тоо: 112
TOP