ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГООС НОМ ХАЙХ?

 • The little match girl

  The little match girl

  Зохиогч: Andersen Hans Christian

  The little match girl

  • Зохиогч: Andersen Hans Christian
  Level: starter
  Зориулалт: Англи хэл сурах сонирхолтоы хүмүүст зориулсан хялбаршуулсан зохиол
  Редактор: B.Bowler, S.Parminter
  Хэвлэлийн газар: Oxford university press
  Хэвлэгдсэн он: 2016
  Хуудасны тоо: 34+multirom
   
 • The kiss love stories from North America

  The kiss love stories from North America

  Зохиогч: Bassett Jennifer

  The kiss love stories from North America

  • Зохиогч: Bassett Jennifer
  Level: 3
  Зориулалт: Англи хэл сурах сонирхолтой хүмүүст зориулсан хялбаршуулсан зохиол
  Хэвлэлийн газар: Oxford university press
  Хэвлэгдсэн он: 2013
  Хуудасны тоо: 72+audio
 • The great fire of London

  The great fire of London

  Зохиогч: Hardy-Gould Janet

  The great fire of London

  • Зохиогч: Hardy-Gould Janet
  Level: starter
  Зориулалт: Англи хэл сурах хүсэлтэй хүмүүст зориулсан хялбаршуулсан зохиол
  Редактор: B.Bowler, Parminter
  Хэвлэлийн газар: Oxford university press
  Хэвлэгдсэн он: 2014
  Хуудасны тоо: 52+multirom
 • The big game

  The big game

  Зохиогч: Shipton Paul

  The big game

  • Зохиогч: Shipton Paul
  Level: starter
  Зориулалт: Англи хэл сурах сонирхолтой хүмүүст зориулсан хялбаршуулсан зохиол 
  Редактор:  R.Bladon
  Хэвлэлийн газар:  Oxford university press
  Хэвлэгдсэн он: 2018
  Хуудасны тоо: 44+audio
 • The summer intern

  The summer intern

  Зохиогч: Salter Helen

  The summer intern

  • Зохиогч: Salter Helen
  Level: 2
  Зориулалт: Англи хэл сурах сонирхолтой хүмүүст зориулсан хялбаршуулсан зохиол
  Хэвлэлийн газар:  Oxford university press
  Хэвлэгдсэн он: 2016
  Хуудасны тоо: 60+audio
 • Dirty money

  Dirty money

  Зохиогч: Leather Sue

  Dirty money

  • Зохиогч: Leather Sue
  Level: starter
  Зориулалт: Англи хэл сурах хүсэлтэй хүмүүст зориулсан хялбаршуулсан зохиол
  Редактор: P.Prowse
  Хэвлэлийн газар: Cambridge university press
  Хэвлэгдсэн он: 2015
  Хуудасны тоо: 32
 • Starman

  Starman

  Зохиогч: Burrows Phillip

  Starman

  • Зохиогч: Burrows Phillip
  Level: starter
  Зориулалт: Англи хэл сурах сонирхолтой хүмүүст зориулсан хялбаршуулсан зохиол
  Хэвлэлийн газар: Oxford university press
  Хэвлэгдсэн он: 2008
  Хуудасны тоо: 38+audio
 • Sister love and other crime stories

  Sister love and other crime stories

  Зохиогч: Escott John

  Sister love and other crime stories

  • Зохиогч: Escott John
  Level: 1
  Зориулалт: Англи хэл сурах хүсэлтэй хүмүүст зориулсан хялбаршуулсан зохиол
  Хэвлэлийн газар:  Oxford university press
  Хэвлэгдсэн он: 2008
  Хуудасны тоо: 56+audio
   
 • Sing to win

  Sing to win

  Зохиогч: Sarto Andrea

  Sing to win

  • Зохиогч: Sarto Andrea
  Level: starter
  Зориулалт: АНгли хэл сурах сонирхолтой хүмүүс зориулсан хялбаршуулсан зохиол
  Хэвлэлийн газар: Oxford university press
  Хэвлэгдсэн он: 2018
  Хуудасны тоо: 44+audio
TOP