Гэрээр ном олгох үйлчилгээ

СУИС-ийн номын санд бүтцийн сургуулиудын багш, ажилчид, оюутнууд үйлчлүүлнэ.
Үйлчлүүлэхээр ирэхдээ: Иргэний үнэмлэх, оюутны үнэмлэх, 1 хувь цээж зурагтай ирж цахим карт нээлгэнэ. /карт нээлгэх төлбөргүй/
 
  • Номын сангийн фондонд 3-аас дээш хувьтай номыг гэрээр олгоно.
  • Гэрээр олгохдоо 2 хоногийн хугацаатай, зөвхөн өөрийн иргэний үнэмлэхээр олгоно.
  • Ном сурах бичгийг 2 хоногийн, уран зохиолын номыг 3 хоногийн хугацаатай гэрээр олгоно.
  • Гэрээр олгосон номын хугацааг 1-3 хоногоор сунгаж үйлчилдэг.
  • Гэрээр авсан номыг хугацаа хэтрүүлбэл хэтэрсэн хоног тутамд торгууль ногдуулна.
  • Торгуулийн хэмжээг СУИС-ийн захирлын тушаалаар жил бүр баталж мөрдөнө.

/1 ном, 1 хоног хэтэрвэл 500 төгрөгийн торгуультай /
Уншигч нь электрон каталогоос хайлт хийж, номын санчид захиалсанаар ном авах боломж бүрдэнэ.
 
Жич: Гэрээр ном олгох үйлчилгээг Ахисан түвшний номын сангаас бусад бүх номын сан явуулдаг

TOP